Da biste postavili video, koristiti video (ili playlist) shortcode u sadržaju. Prvi video (playlist) shortcode će se koristiti u post medijima području i da će biti uklonjeni iz originalne post sadržaja prilikom prikazivanja. Ako se koristi nema video ili ...

To set the video, use an video (or playlist) shortcode in the content. The first video (playlist) shortcode will be used in post media area and will be removed from the original post content when displaying. If no video ...

To set the video, use an video (or playlist) shortcode in the content. The first video (playlist) shortcode will be used in post media area and will be removed from the original post content when displaying. If no video ...